Tjänster för företag

“Det är tydligt att företag som inte tar ett större ansvar för sina medarbetare kommer ha svårare att attrahera och behålla rätt kompetens i framtiden. Samma gäller omsättning och lönsamhet. De företag som år efter år ligger i topp är de som jobbar med CHR (Corporate Health Responsibility) och tar ett större ansvar och engagemang för sin personal” -Veckans affärer

Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar ert företag där alla kan vara med utefter egna förutsättningar. Det kan handla om:

  • träning i grupp
  • individuella träningsupplägg
  • individuella hälsosamtal
  • lunchlöpning
  • föreläsningar kring kost, träning eller hälsa

Jag kan komma regelbundet till ert företag eller vara med på en kick-off eller liknande. Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte där vi syr ihop en lösning som passar er.

Generellt om hälsa

Ohälsa kostar idag samhället och företag enormt stora belopp. Idag lever väldigt många människor i en hektisk vardag med scheman som knappt går ihop och det är inte alltid lätt att prioritera den egna hälsan.

Som hälsokonsult arbetar jag promotivt. Detta innebär att jag tillsammans med en individ, grupp eller organisation arbetar för att främja det som bidrar till bättre hälsa för att på så sätt bibehålla, stärka och främja det hälsosamma.

Som arbetsgivare finns det mycket att göra för att främja personalens välmående och uppmuntra till en hälsosammare livsstil.