Varför satsa på friskvård?

”80% av hjärt-kärlsjukdomar, 90% av åldersdiabetes och 30% av alla cancer orsakas av en ohälsosam livsstil”. – WHO

Att hälsosamma medarbetare leder till lägre sjukfrånvaro finns det många studier på men träning har många fördelar. Studier visar på att

  • En halvtimmes promenad om dagen har en förebyggande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar
  • Träning ger bättre immunförsvar vilket leder till färre sjukdagar
  • Träning ger energi vilket leder till piggare medarbetare
  • Träning ger bättre kroppsmedvetenhet och på sikt bättre hållning vilket leder till minskad risk för ryggbesvär
  • Träning minskar risken för benskörhet
  • Träning frigör endorfiner vilket leder till en ökad känsla av välbefinnande
  • Ökad blodcirkulation gör att stresshormon lättare leds bort ur kroppen.
  • Ökad serotoninhalt i hjärnan minskar risken för depression
  • Blodsockret sänks och stabiliseras efter träning
  • Nya studier har börjat bevisa att konditionsträning påverkar hjärnans minnesfunktioner och välmående.

Listan kan göras i princip hur lång som helst. Som arbetsgivare vill du ha ut maximalt från dina anställda och i dagens samhälle är det inte alltid lätt för individen att lägga tid på sin egna hälsa. Genom att erbjuda träning eller andra hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid säkerställer du som arbetsgivare att dina anställda får in träning och hälsa i sin vardag och därmed blir  friskare, piggare, starkare, gladare och mer produktiva.  Att medarbetarna tränar tillsammans gör att de blir med sammansvetsade vilket skapar en bättre gemenskap och trevligare stämning på arbetsplatsen.

Min målsättning och förhoppning är att träningen på arbetstid ska generera mer rörelse och träning även på fritiden vilket gynnar både arbetsgivare och individ på kort och lång sikt.